Hockey on Pribalt.info
European and worldwide hockey
IzhstalRostov

Izhstal
Rostov

Regular Season
match ended  
4:3 OT (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)
27 November 2022
Sunday, 16:00
Izhstal Ice Palace, Izhevsk

Match Summary

Head to head games

Season 2022-2023
20 November 
Rostov Izhstal
3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
VHL / Regular Season
Season 2021-2022
17 February 
Rostov Izhstal
1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
VHL / Regular Season
12 September 
Izhstal Rostov
1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
VHL / Regular Season
Pribalt.info 2005-2023